Categorie: Methodes Sociaal emotioneel

Kids’ Skills posters

Ken jij de posters van Kids’ Skills al?

Deze posters zijn heel goed te gebruiken wanneer je met deze methode werkt in de klas of coachingspraktijk. 


De Kids’ Skills Ik kan het! poster

PICA-Kids Skill_Poster_A1.inddKids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden (Uitgeverij Pica).

De methode bestaat uit 15 eenvoudige stappen die duidelijk maken hoe je problemen om kunt zetten in vaardigheden.

Op de mooie “Ik kan het” poster worden alle stappen met illustraties weergegeven.

Vanaf de eerste stap, het omzetten van problemen in vaardigheden die het kind kan leren tot het oefenen van de vaardigheid, het vieren dat het gelukt is en het op zoek gaan naar de volgende vaardigheid.


De Kids’ Skills invulposter

Deze poster is heel goed te gebruiken als ondersteuning om de stappen voor het kind te visualiseren. Door de stappen samen met het kind in te vullen maak je op een duidelijke manier visueel waar het kind zich voor inzet.

De stappen die op de poster staan zijn (Uitgeverij Pica):

  • De vaardigheid die ik wil leren: Hier schrijft het kind welke vaardigheid hij of zij wil leren.kids-skills-invulposter-site
  • Mijn totemfiguur is: Hier kan een plaatje geplakt worden, of een tekening gemaakt van het gekozen totemfiguur (dier, stripfiguur, idool, fantasiefiguur enzovoort).
  • Mijn supporters zijn: Het kind kan alle supporters vragen hier hun naam te zetten.
  • Hoe ziet het eruit als ik het kan? Hier komt een beschrijving van wat het kind laat zien als hij of zij de vaardigheid beheerst.
  • De naam van de vaardigheid is: Als het kind de vaardigheid een naam heeft gegeven, kan die hier worden geschreven.
  • De voordelen van de vaardigheid zijn: Hier kunnen de voordelen worden opgeschreven.
  • Als ik het soms even vergeet, mag je mij aan mijn vaardigheid helpen herinneren door: Hier komt te staan hoe het kind door zijn supporters geholpen wil worden, als hij het ‘even vergeet’.
  • Ik heb gezien dat jij het kunt! Hier kunnen de supporters hun naam zetten, en commentaar geven als ze het kind de vaardigheid hebben zien toepassen.

    Beide posters op A3 formaat zijn te bestellen bij Uitgeverij Pica voor een bedrag van €5.

Mijn gebruiksaanwijzing

Op Pinterest vond ik het werkblad “mijn gebruiksaanwijzing”. Afkomstig uit de methode Leefstijl.

Met behulp van deze “gebruiksaanwijzing” kunnen de kinderen elkaar goed leren kennen. En leren ze rekening houden met elkaars gevoelens. Dit zou kunnen bijdrage aan een beter pedagogisch klimaat.

mijn gebruiksaanwijzingDe vraag op het werkblad is: hoe zou jij willen dat een ander met jou omging en met jouw gevoelens rekening hield?

De kinderen vullen o.a. de volgende zinnen aan:

– je geeft me een goed gevoel als……

– help me als ik………….

– zo maak je me aan het lachen……

– hier erger ik me aan…..

– ik vind je aardig als je……

Meidenvenijn is niet fijn!

Meidengroepjes zijn vaak net kleine koninkrijkjes, met aan het hoofd een Queenbee. Een koningin is nooit alleen. Zij omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen (Meidenvenijn is niet fijn!).”

meidenvenijn2

Er bestaat een groot verschil tussen het pestgedrag van jongens en dat van meisjes. Jongens pesten zeker op jonge leeftijd vooral fysiek, op latere leeftijd verschuift dit hele fysieke pesten ook naar verbaal pesten (schelden) waarbij fysiek handelen nog wel een rol kan spelen.

Meisjes daarentegen pesten op een meer indirecte manier. Vaak vindt dit ook buiten de klas plaats; roddelen, afwijzen, negeren, groepjes vormen, buitensluiten etc. Meisjes pesten meestal door middel van sociale relaties.

Om de meidengroepjes te signaleren en sneller te kunnen ingrijpen is het lespakket meidenvenijn“Meidenvenijn is niet fijn!” ontworpen. Een specifiek lespakket voor meisjes. Dit lespakket geeft inzicht in het gedrag en rollen van meisjes, meidenvenijn te herkennen, beter te observeren en de meisjes bewust te maken van hun gedrag. Het lespakket helpt erbij om te zorgen voor een positief sociaal klimaat.

Je kunt het pakket op 2 manieren inzetten; preventief, om alleen het onderwerp in de klas bespreekbaar te maken. Of uitgebreid, dan bestaat het uit  vier verschillende lesblokken; kwaliteiten leren kennen, complimenten, meidenrollen, groepsdoelen en persoonlijke doelen.

Binnen het lespakket komen de verschillende meidenrollen aan bod. Het pesten speelt zich vaak niet alleen af tussen de gepeste en de pester. Daar tussen zit nog een hele groep andere kinderen die ook last kunnen hebben van het pestgedrag. Binnen zo’n groep is een bepaalde groepsdynamiek. Daarom moet je zo’n hele groep aanpakken wil zo’n groep er iets aan kunnen doen.

Meidenvenijn is niet fijn” richt zich met name op meisjes van 9 t/m 15 jaar.

Op leraar24.nl staat een mooi filmpje over het lespakket “Meidenvenijn is niet fijn!” ingezet op een middelbare school.

Op de site van Meidenvenijn lees je meer informatie over dit lespakket. Zeker de moeite waard!

Lessen in geluk

Ken jij de Gelukskoffer al?

Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor groep 5-6 en groep 7-8.

gelukskoffer4

Gelukkig zijn kun je leren

Gelukskoffer zegt: “Geluk is voor 40% te beïnvloeden door bewust gedrag. Kinderen leren herkennen waar zij gelukkig van worden en hoe geluk te beïnvloeden is. Dit geeft kinderen innerlijke kracht en zelfvertrouwen, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk en dat van anderen. “

Een gelukkige school heeft een veilig en positief klimaat waarin leerkrachten en kinderen zich kwetsbaar op durven stellen en er positief gereageerd wordt op elkaars gedachten en ideeën.

In de 7 lessen leren kinderen over geluk, de kracht van gedachten, zelfvertrouwen en actief burgerschap.

gelukskoffer 3

De kinderen werken met een werkboek en een eigen gelukskoffer. Ze verzamelen dingen rondom de verschillende thema’s; dankbaarheid, positief denken, talenten, zelfvertrouwen en dromen en geven dit door aan anderen.

sticker-scholen-geluksleerkrachtJe kunt als school een leerkracht opleiden tot geluksleerkracht. De opleiding duurt maar 1 dag. Het voordeel is dat je als school de kennis ‘in huis’ haalt en de lessen aan meerdere groepen kunt geven.

Er zijn verschillende scholen die al werken met de gelukskoffer. Enkele reacties:

“De gelukslessen worden door ouders en leerlingen als zeer waardevol ervaren.”

“Het heeft onze basis om vanuit vertrouwen positief te kijken versterkt, waardoor leerkrachten en kinderen nog meer tot bloei kunnen komen.”

“Na inzet van de lessen herkennen de kinderen inmiddels waar zij gelukkig van worden en hoe zij zelf geluk kunnen oproepen en doorgeven.”

Kijk voor meer informatie op gelukskoffer.nl

gelukskoffer2