Autisme: sterke kanten!

Vanuit de onderwijspraktijk zijn er twee succesvolle posters ontwikkeld:
– één over de sterke kanten van autisme, en
– één over de sterke kanten van leerkrachten m.b.t. autisme.

(Uitgeverij Pica)

(Uitgeverij Pica)


(Uitgeverij Pica)

(Uitgeverij Pica)

Hier komen ze dan, de sterke kan­ten van autisme:
– Je hebt je eigen log­ica en een orig­inele manier van prob­le­men oplossen
– Je kan je goed con­cen­tr­eren op een bepaald onder­w­erp of een bepaalde taak
– Je bent eerlijk
– Je zult mensen nooit opzettelijk kwetsen
– Je steelt niet
– Je kunt geboeid wor­den door onge­wone zaken
– Je hebt veel ken­nis van bepaalde onderwerpen
– Je begri­jpt schema­tis­che weer­gaven goed
– Je kunt onver­stoor­baar doorwerken
– Je hebt buitenge­wone organ­isatorische vaardigheden
– Je hebt een uit­stek­end visueel geheugen
– Afspraak is afspraak
– Je merkt veran­derin­gen snel op
– Je bent goed thuis op de computer
– Je onder­zoekt de wereld heel grondig
– Je bent beleefd tegen anderen
– Je stelt je niet aan bij pijn
– Je kunt veel feiten onthouden en reproduceren
– Je hebt geen behoefte aan sociale franje of poespas
– Je kunt goed alleen zijn
– Je hebt een eigen gevoel voor humor
– Je hoort gelu­iden altijd als eerste
– Je hebt oog voor detail
– Je bent goed in plan­matig en staps­gewijs werken
– Je bent altijd jezelf

De poster is te bestellen via uitgeverij Pica.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.