Werken met een databord

Werken met een databord in de klas werkt voor de kinderen zeer verhelderend en motiverend. Op een databord is zichtbaar wat de groepsregels zijn, wat de missie van de groep is en aan welke doelen er wordt gewerkt.

Op Klasse.pro vind je een duidelijke uitleg hoe je in de klas kunt werken met een databord.

databord  databord 2  databord 4

De groepsregels zijn goed zichtbaar op het databord. Deze regels worden samen met de kinderen opgesteld. Het samen opstellen van groepsregels is één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren.

groepsregels

Ook staat de groepsmissie beschreven. Een missie beschrijft een doel voor leraar, leerlingen, ouders en betrokkenen van een groep: “waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen”.  Als duidelijk is voor leerlingen en leraar waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken blijkt dat de productiviteit, effectiviteit, maar ook de saamhorigheid en het plezier met sprongen vooruit gaan.

groepsmissie

Daarnaast staan de doelen op het databord. Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op. Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord en als er regelmatig een steekproef als meting wordt gedaan, zodat de leerlingen hun vooruitgang kunnen volgen. Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel met elkaar te behalen. In hun eigen portfolio echter kunnen de leerlingen voor zichzelf inschatten hoe ver zij met hun persoonlijke doel zullen komen en bijhouden hoe de vorderingen zijn.

doelen stellendoelen stellen 2

Op Klasse.pro staat nog meer geschreven over het werken met de datamuur.

De moeite om eens te bekijken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.