Fases in de groepsvorming en het maken van een goede groep

Via gedragsproblemen in de klas vond ik twee interessante filmpjes op You tube. De moeite waard om eens te kijken. Om weer even stil te staan bij het feit dat die eerste weken van het schooljaar zo enorm belangrijk zijn in de groepsvorming.

Het eerste filmpje gaat over de fases in de groepsvorming; forming, storming, norming, performing en termination.

Fases in de groepsvorming begin van het schooljaar dl1Forming: de groepsleden kennen elkaar nog niet of weten niet of alles bij het oude is gebleven. Het is een verkenningsfase.

Storming: de groepsleden weten ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten. Er zijn botsingen, onenigheid en ruzietjes. Dit hoort bij deze fase en hoeft niet verontrustend te zijn.

Norming: de leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven, bepalen hoe er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Het is dus zaak om als leerkracht te zorgen dat er positieve groepsnormen zijn ontstaan vóór deze “vaststaan.”

Performing: de groep is klaar voor het werken.

Termination: de groep nadert het eind van het jaar.  Het kan zijn dat ze gaan mopperen op alles en iedereen. Er kan normvervaging optreden.


Het tweede filmpje gaat over het maken van een goede groep. Een “goede groep” voorkomt veel gedragsproblemen. Hoe kun je jouw groep met behulp van deze kennis veranderen in een positieve goed werkende groep?

Een goede groep maken dl 2 www.gedragsproblemenindeklas.nlWat kun je o.a. doen:

  • Laat zelf het goede voorbeeldgedrag zien.
  • Werk veel aan groepsopdrachten.
  • Maak samen met je klas de groepsregels. Hang de regels zichtbaar op en laat iedereen, dus ook de leerkracht, de groepsregels ondertekenen. Herhaal gedurende het schooljaar de regels regelmatig.
  • Zorg de eerste twee weken voor een scala aan groepsvormende spelletjes. Doe er een aantal per dag. Ook hier kies jij als leerkracht de groepjes. De spelletjes zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer.
  • Maak de kinderen verantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal.
  • Negeer problemen niet, maar maak ze bespreekbaar. Daarmee zet je de toon over omgaan met elkaar.
  • Zorg dat de kinderen meer van elkaar (en van jou) te weten komen. Wat onbekend is, is vaak niet zo leuk. Wat bekender is, wordt vaak leuker. Maak bijvoorbeeld een kennismakingstentoonstelling met ieders lievelingsvoorwerp, maak een poster over jezelf enz.

Op gedragsproblemen in de klas kun je nog veel meer lezen over het begin van het schooljaar en het maken van een goede groep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *