Algemene voorwaarden

Hier vindt u het Privacy beleid

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Allesovergedrag.nl.

1.2 Het plaatsen van een bestelling op Allesovergedrag.nl houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Allesovergedrag.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2.2 Alle prijzen op Allesovergedrag.nl zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 De betaling van de producten op Allesovergedrag.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes.

2.4 De verzendkosten kunnen per product verschillen, afhankelijk van het formaat en gewicht. Allesovergedrag.nl hanteert de tarieven van PostNL; brievenbuspakje tot 2 kilo €3,95, pakketpost €6,95.

2.5  Indien u uw bestelling wilt laten verzenden naar andere landen dan Nederland, neem dan contact met ons op voor de daadwerkelijke verzendkosten.

2.6 Indien het door u bestelde product niet op voorraad is, dan verplicht Allesovergedrag.nl zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres.

3. Levering en Verzending

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als een product (tijdelijk) niet leverbaar is zal dit duidelijk vermeld staan.

3.2 Allesovergedrag streeft ernaar uw product binnen 5 tot 7 werkdagen te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.

3.3 Allesovergedrag.nl kan om verschillende redenen (bijv vakantie) soms tijdelijk niet meteen de bestelling in behandeling nemen. Als dit het geval is zal dit op de website vermeld staan. U kunt de bestelling dan wel plaatsen. Na de onderbreking worden de bestellingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.

3.4 U kunt producten die u bij Allesovergedrag.nl heeft gekocht binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling retourneren.  Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en blijft u eigenaar van het gekochte product. Wij vragen u vriendelijk uw retourzending binnen 7 werkdagen, na aflevering, bij ons per email te melden. De producten dienen in originele staat geretourneerd te worden. De kosten en het verzendrisico van het terugsturen zijn voor uw eigen rekening. Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (excl. de verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten betreffende producten blijven eigendom van Allesovergedrag.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

4.2 Allesovergedrag garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

5. Aansprakelijkheid, Garantie en verantwoordelijkheid

5.1 Allesovergedrag.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

5.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste gegevens aan Allesovergedrag.nl.

5.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Allesovergedrag.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

5.4 Allesovergedrag.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen: bewuste roekeloosheid.

5.5 Allesovergedrag.nl is niet aansprakelijk voor het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van de post.

6. Copyright

6.1 Op alle producten van Allesovergedrag.nl berust copyright. Het is niet toegestaan om producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

7 diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Allesovergedrag.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

AllesOverGedrag
A. van Lieropstraat 33
5591 DZ Heeze
info@allesovergedrag.nl
KVK: 67975666
BTW-id: NL002280972B17

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen.