Privacy beleid

Alles over gedrag respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken je gegevens om de bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen en bij het deelnemen aan een winactie. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Alles over gedrag zal je persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Alles over gedrag gebruikt je gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Als je je bij Alles over gedrag registreert, bewaren wij je gegevens op een beveiligde server. Bij je registratie slaan we informatie op zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe opdracht hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Bij het opgeven van een winactie om je te kunnen benaderen mocht je gewonnen hebben.
  • Alles over gedrag analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Alles over gedrag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Alles over gedrag gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alles over gedrag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@allesovergedrag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vragen
Indien je nog vragen mocht hebben over ons privacy beleid, dan kunt je ons een email sturen via info@allesovergedrag.nl. Je hebt ten alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van ons privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Alles over Gedrag
info@allesovergedrag.nl