Onderwijs vanuit autisme bekeken

Wat ik nodig heb is………..dat je me echt leert kennen……….dat je duidelijke afspraken met me maakt

………en dat je aan mij vraagt wat ik nodig heb als je het even niet meer weet.

autisme filmpje 1Eén van mijn collega’s tipte me dit filmpje over Autisme. Een filmpje door leerlingen met autisme voor leerkrachten. Het filmpje is leuk vormgegeven Het is ontwikkeld door www.vanuit autisme bekeken.nl. Met dit filmpje willen zij de leerlingen met autisme een stem geven en daarmee ondersteunen ze de ontwikkeling naar autismevriendelijk onderwijs.

Wat vertelt dit filmpje ons allemaal? In het filmpje vertellen een aantal leerlingen over autisme en geven ze de leerkrachten tips hoe met hun om te gaan in de klas. Voorbeelden hiervan zijn:

Over autisme, wist je dat:

 • ieder mens met autisme uniek is….(net zoals iedere andere leerling zonder autisme natuurlijk)
 • dat mensen met autisme zich meestal in een andere volgorde ontwikkelen.
 • onze hersenen informatie anders verwerken en dat signalen soms heel heftig binnenkomen.

autisme filmpje 2

Als leerkracht maak jij het verschil, wat kun jij doen;

 • “Het fijnste is als je me echt leert kennen”
 • Kijken naar wat ik nodig heb om goed te kunnen leren.
 • Als je mij goed kent weet je als leerkracht ook wat je moet doen als het even mis gaat, of wat je dan juist niet moet doen…..
 • Maak met mij duidelijke afspraken en check of die zijn begrepen.
 • Zorg dat ook andere leerkrachten en leerlingen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.
 • Vertel dingen over jezelf. Zorg dat ik jou ook leer kennen.
 • Laat de leerlingen in de klas met elkaar kennismaken.
 • En als je even niet weet hoe je met mij om moet gaan…………vraag het dan vooral aan mijzelf. Of vraag mijn ouders om advies.
 • Als je mij goed leert kennen voel ik me veilig op school, krijgt ik meer zelfvertrouwen en zal ik me beter ontwikkelen (niet anders dan bij een leerling zonder autisme natuurlijk)

autisme filmpje 3 autisme filmpje 4

Bekijk het fimpje op You tube.

 

Autisme: sterke kanten!

Vanuit de onderwijspraktijk zijn er twee succesvolle posters ontwikkeld:
– één over de sterke kanten van autisme, en
– één over de sterke kanten van leerkrachten m.b.t. autisme.

(Uitgeverij Pica)

(Uitgeverij Pica)


(Uitgeverij Pica)

(Uitgeverij Pica)

Hier komen ze dan, de sterke kan­ten van autisme:
– Je hebt je eigen log­ica en een orig­inele manier van prob­le­men oplossen
– Je kan je goed con­cen­tr­eren op een bepaald onder­w­erp of een bepaalde taak
– Je bent eerlijk
– Je zult mensen nooit opzettelijk kwetsen
– Je steelt niet
– Je kunt geboeid wor­den door onge­wone zaken
– Je hebt veel ken­nis van bepaalde onderwerpen
– Je begri­jpt schema­tis­che weer­gaven goed
– Je kunt onver­stoor­baar doorwerken
– Je hebt buitenge­wone organ­isatorische vaardigheden
– Je hebt een uit­stek­end visueel geheugen
– Afspraak is afspraak
– Je merkt veran­derin­gen snel op
– Je bent goed thuis op de computer
– Je onder­zoekt de wereld heel grondig
– Je bent beleefd tegen anderen
– Je stelt je niet aan bij pijn
– Je kunt veel feiten onthouden en reproduceren
– Je hebt geen behoefte aan sociale franje of poespas
– Je kunt goed alleen zijn
– Je hebt een eigen gevoel voor humor
– Je hoort gelu­iden altijd als eerste
– Je hebt oog voor detail
– Je bent goed in plan­matig en staps­gewijs werken
– Je bent altijd jezelf

De poster is te bestellen via uitgeverij Pica.