Belevingsbord om te evalueren

Ik heb deze les iets geleerd………..Waar ben je trots op?

Ik heb een beetje geleerd, maar ik vond het niet interessant…………….Wat kan er beter? En waarom?

Ik heb niets geleerd, maar vond het wel een beetje interessant……..Wat lukte er niet waardoor je niet veel geleerd hebt?


Onderwijs maak je samen heeft het belevingsbord gemaakt. Op het bord evalueer je als leerkracht de les samen met de kinderen. Een les evalueren schiet er vaak bij in. Het is juist heel erg belangrijk om even stil te staan bij het doel van de les, de inhoud en het proces. Het belevingsbord kan daarbij helpen.

belevingsbord-1Wat is het belevingsbord?

De leerlingen kunnen op dit bord hun leeropbrengst en de betrokkenheid scoren en evalueren. Kinderen leren erkennen en waarderen wat zij geleerd hebben. En ze leren dat hun eigen motivatie en houding hier heel erg belangrijk in is.

Deze vorm van evalueren kun je na elke les inzetten.

Maak het bord zelf

Op de website van Onderwijs maak je samen vind je de uitleg van het belevingsbord en alle documenten die je nodig hebt om uitleg_belevingsbord_sep16-1024x724het bord zelf te maken. Je kunt de smiley kaartjes downloaden om de schalen aan te geven. De kinderen scoren zichzelf eerst verticaal (op het leren) en dan horizontaal (op betrokkenheid). Dit doen ze door een magneetje, sticker of punaise in het vakje te hangen.

Daarna heb je met de klas een reflectiegesprek. Onderwijs maak je samen heeft enkele richtvragen bedacht waarbij je zowel kinderen aan het woord kunt laten die een positieve score hebben gegeven als kinderen die een negatieve score hebben gegeven.

belevingsbord_schema

Reflectie cirkel

Aan de slag met de reflectie cirkel………

Van reflecteren kun je leren……….dat klinkt hetzelfde als van proberen kun je leren!

De reflectie cirkel

Op Klastools.be hebben ze de reflectie cirkel ontworpen. Een cirkel met zes vragen om kinderen te laten reflecteren op hun werk. Deze manier van reflecteren spreekt mij erg aan. De cirkel is geschikt voor individueel gebruik en voor groepsgebruik. Je kunt hem dagelijks inzetten na elke les of groepsactiviteit. Door de kinderen te laten reflecteren, laat je ze meer verantwoordelijk zijn over hun eigen leren. Ze denken na over over hun werkproces en werken daarbij aan een groeimindset. Wat vandaag nog niet lukt kan een volgende keer wel lukken.

reflectie-cirkel

De cirkel bevat hele duidelijke en concrete vragen. De vragen blijven dicht bij het kind zelf en laten het kind op een positieve manier kijken naar hun eigen werkproces. Het zijn open vragen die kinderen uitnodigen om zelf na te denken en een antwoord te formuleren.

Zes verschillende vragen:

  1. Vertel eens wat je moest doen?
  2. Noem twee positieve punten over hoe je aan deze opdracht hebt gewerkt.
  3. Wat vond je het moeilijkste deel van de opdracht?
  4. Als je iets aan de opdracht zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen? Waarom?
  5. Welk deel van de opdracht vond je het leukste om te doen?
  6. Welk deel van de opdracht vind jij het beste gelukt? Waarom?

Met deze vragen kun je een waardevol reflectiegesprek hebben met kinderen.

Hoe gebruik je deze reflectie cirkel:

Je kunt de cirkel gebruiken voor een individuele leerling, in een kleine groep of in de hele groep. Je kunt ervoor kiezen om de kinderen alle vragen te laten doorlopen, startend bij vraag één. Je kunt er ook voor kiezen om een kind te laten dobbelen. En alleen de vraag bij het gegooide getal laten beantwoorden.

Je kunt van de cirkel ook een echte draaischijf met pijl maken met een splitpen. Dan kunnen de kinderen echt draaien en antwoord geven op de vraag waar de pijl staat. Leuk om dan te gebruiken in een groepje.

Speel het ‘terugblik op het schooljaar’ spel

Het leukste dit schooljaar vond ik……Ik vond het fijn dat………

Het mooiste compliment dat ik kreeg was….. De juf of meester heeft mij…….


Het einde van het schooljaar begint in zicht te komen. Nog maar een paar weken en dan heeft het eerste deel van ons land al vakantie.

Ik maakte dit leuke “terugblik op het schooljaar” spel om samen met de kinderen een terugblik op het schooljaar te maken en het jaar op een leuke manier af te sluiten.

Hoe speel je het “terugblik op het schooljaar” spel:

Je kunt het spel op verschillende manieren spelen; in tweetallen, met een klein groepje of met de hele klas. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het spelen in een klein groepje.

De kinderen hebben een dobbelsteen en pionnen nodig. Om de beurt gooien ze en beantwoorden de vraag.

Met de hele klas zou je speelbord op het digibord kunnen laten zien. Dan kun je met de hele klas de vraag beantwoorden.


Wil jij ook een leuke terugblik op het schooljaar maken.

Print het spel dan uit en speel dit leuke terugblik op het schooljaar spel met jouw klas. Terugblik op het schooljaar spel

Evaluatiekaartjes

evaluatiekaartjes

Hoe sluit jij de dag af met de kinderen? Welke vragen stel jij als leerkracht?

Deze evaluatiekaartjes van meester Tim.nl  zouden je kunnen helpen bij een leuke en leerzame dagafsluiting. De vragen zeggen iets over de sfeer in de groep, het leerproces van de kinderen en jou als leerkracht. Tevens geven ze de kinderen inzicht in hun eigen handelen.

Je zou om te oefenen bijvoorbeeld elke dag één evaluatiekaartje centraal kunnen stellen. Deze kaartjes zijn een mooie houvast voor zowel de leerkracht als de leerling. Het ene kind vertelt namelijk sneller iets uit zichzelf dan de ander. En de ene leerkracht weet beter vragen te stellen dan de andere leerkracht.

Een aantal kaartjes zijn zelfs ook nog voor thuis te gebruiken.

Werkevaluatiekaart

(allesovergedrag)

(allesovergedrag)


Wat vond ik van mijn werk? Vond ik het leuk of niet leuk? Vond ik het moeilijk of makkelijk?

Voor het eerst iets uit ‘eigen werk’.
Voor een leerling uit mijn klas (groep 3) met motivatieproblemen heb ik een werkevaluatiekaart gemaakt. Dit om meer zicht te krijgen op wat hij nu daadwerkelijk van zijn werk vindt.

Dagelijks vult hij aan het einde van de les een korte evaluatie in.
Ik heb ervoor gekozen om zowel met smiley’s als met een schaalverdeling te werken.

We zijn nu een aantal weken met deze kaarten aan het werk en het geeft een goed beeld.

Werkevaluatiekaart:
Wat vond ik van mijn werk